Клиносорбент „КЛС-Pb/Cd“ е природен минерален термохимически микронизиран и трибоактивиран модификант на български природни зеолити.

Клиносорбент съдържа мин. 82% от минерала клиноптилолит. Той е силикатен минерал с микропореста структура, съставен предимно от алуминий и силиций. При попадането му в друга среда, най-вече в течности, между йоните му и тези на средата, в която се намира, започва активен йонообмен. Ето защо Клиносорбентът се използва успешно за пречистване на човешкия организъм от радионуклиди.

Структурата на клиносорбент наподобява пчелна пита, което осигурява огромна електричнореактивна повърхност на минерала. Натоварената с отрицателно електричество повърхност привлича и задържа катиони от средата, в която се намира, и от своя страна отделя други такива йони. Клиносорбентът наподобява фино сито, което задържа в себе си едни и пропуска други вещества.

клиносорбент структура
Къде се добива Клиносорбент?

Клиносорбентът, който внедряваме в продуктите ни ROVATEN и BIOSORB се добива от района на Източните Родопи. Многогодишни изследвания от находища „Белия баир“, Бели пласт“ и „Голобрадово“ показват големите възможности на природните водни алумосиликати да адсорбират амонячни съединения, тежки метали и радионуклиди на стронция /Sr/ и цезия /Cs/. 

Проведени са изследвания със селскостопански животни (птици, прасета, телета) изхранвани с концентрирани фуражи, съдържащи от 0,5 до 6% природен клиноптилолит. Те потвърждават световните изследвания за големите възможности на клиносорбентите да подпомагат процесите в храносмилателния тракт на животните. Те противодействат на токсичното действие на повишените нива на амоняка.

След Чернобил в нашата страна са проведени широкомащабни изследвания от различни учени за възможностите на природни сорбенти от рода на глини, бентонити и зеолити. Те играят роля на детоксиканти на почви, храни и мляко. Клиносорбентът, като най-широко разпространен зеолитен минерал и негови термо-химически модификанти са доказани като ефективно средство за предпазване на храни и течности от замърсяване с радиоактивен стронций и цезий.

Какво показват изследванията? 

Минералът „Клиносорбент“, който влагаме в продуктите си ROVATEN и BIOSORB, е бил разработен през 1992 г. от екип от научни работници в Института по криобиология и хранителни технологии (ICFT), Медицинския институт и Института за приложни изследвания по Минералогия в Българската академия на науките.

Продуктът „Клиносорбент“ е екологично чист натурален минерален сорбент с изключително високи свойства на сорбция и йонообмен. 

Сорбционният капацитет на съставките на продукта достига до 100 мг/г сорбция за радиоактивни вещества и тежки метали. Характеристиката му се основава на изработена и одобрена документация, определяща метода на избора му, топлинната и химическата обработка и по-нататъшното му механично, химично и алкално активиране в суха или течна среда.

Така, сорбционният му капацитет се увеличава значително по отношение на сорбцията на радиоактивен Sr. Минералът е способен да адсорбира над 32 мг/г 90Sr, което е равно на сорбционния капацитет на активирания бариев сулфат. Предимство на продукта е, че освен 90Sr, той може да абсорбира повече от 100 мг/г от 137Cs в същото време. Проведени са продължителни изследвания в лабораторията по радиационна защита на Академията по земеделие по отношение на механизма на сорбция на 90Sr и 137Cs. 

Използваните параметри на рН са: pH – 6,5 pH – 9 и pH – 3 (създадената среда имитира стомашната). Проучванията показват, че сорбцията протича почти незабавно и през първите 10 до 15 минути процесът е изключително интензивен. В действителност, през първите два часа, около 95% от наличното количество радионуклиди е адсорбирано, а след края на четвъртия час сорбцията е завършена.

Клиносорбентът е подложен на химически, микроскопски, рентгеново–дифрактометрични, диференциални термични анализи и на термофизична оценка. По този начин се доказват неговите ефикасни свойства чрез разкриване на нови ефикасни центрове за сорбция на радионуклиди и предимно сорбция на 90Sr и 137Cs. В резултат на тази изследователска работа е разработен Клиноптилолитът. Той е въведен като сорбент и е включен в „Комплект за радиационна защита“, създаден от Института по криобиология и хранителни технологии.

Проучванията показват, че Клиноптилолитът играе силно детоксикираща роля в храносмилателния тракт. Те доказват и деконтаминация на олово, кадмий, стронций и цезий от организма, поради особените специфични сорбционни, йонообменни и каталитични свойства на минерала.

Какви са свойствата на Клиносорбента КЛС-Pb/Cd /Клиноптилолит/?

От преди повече от 150 години са известни следните свойства:

Благодарение на тях, приемът на Клиносорбент, преминал предварителна обработка и подходящ за внедряване в хранителни добавки, има следните ползи за организма:
Каква е разликата между Клиносорбента /Клиноптилолит, Зеолит/, който се поставя във вода и този, който може да се внедрява в хранителни добавки?

Зеолит, поставен във вода под форма на дребни камъчета, има свойства да я пречиства от вредни вещества, но не е подходящ за внедряване в хранителни добавки. За да бъде приложен като хранителна добавка, е необходимо да е  преминал през задължителни процеси на обработка и изпичане.

Клиносорбентът, внедрен в нашите добавки, преминава през най-сложния и широкообхватен процес на обработка, за да достигнем до максимално високо качество и ефективност. Прочетете повече за ROVATEN – хранителна добавка, подходяща при лечение с химиотерапия и лъчетерапия и детоксикиращия ни продукт – BIOSORB.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *