fbpx

Трансплантация на стволови клетки срещу рак

трансплантация на стволови клетки

Трансплантация на стволови клетки е метод, който се използва при лечение на някои видове рак.

Част от заболяванията, които се третират с този вид трансплантация са левкемия, лимфом, миелом, тумори в тестисите, рак на яйчниците и други.

Защо костният мозък и стволовите клетки са важни?

Костният мозък произвежда кръвните клетки. Той е мека, спонгиозна тъкан, намираща се в костите. Съдържа клетки наречени хематопоетични. Могат да се превръщат в няколко други вида – в такива на костния мозък или във всеки един вид кръвни.

Някои видове рак и други заболявания пречат на хематопоетичните клетки да се развиват нормално. А ако те не се развиват нормално, то и кръвните, произлизащи от тях не могат. Чрез трансплантация на костен мозък, тялото получава нови, които пък от своя страна образуват нови кръвни клетки.

Видове трансплантации на стволови клетки

  • Автоложна трансплантация –  Стволовите клетки се извличат от кръвта или костния мозък на пациента и след това се замразяват. Те се въвеждат отново в организма му след високодозова химиотерапия и/или лъчетерапия, които убиват раковите клетки.

Едно от най-големите предимства на автоложната трансплантация е, че пациента получава обратно своите собствени клетки, тъй като те не могат да атакуват тялото.

Но все пак и тук съществува риск от неуспех, което означава, че трансплантираните стволови клетки не попадат в костния мозък и не възпроизвеждат нови кръвни. Възможен недостатък на автоложната трансплантация е , че раковите клетки могат да се „съюзят” със стволовите и след това да бъдат върнати обратно заедно в организма на пациента. 

трансплантация на стволови клетки
  • Алогенна трансплантация –  При нея се използват стволови клетки от донор. Най-добри донори са близки членове на семейството, обикновено брат или сестра, тъй като типа на тъканите им съвпада. В случай, че все пак няма съответствие, донор може да бъде намерен с помощта на национален регистър.

Много е важно донорът и получателят да са с близки тъкани, за да се избегне отхвърляне на присадката. Отхвърлянето се случва, когато имунната система на получателя разпознава донорните клетки като чужди и се опитва да ги унищожи.

Плюсове: Донорните произвеждат свои собствени имунни клетки, които могат да помогнат при убиването на раковите, които остават след лечение с висока доза химиотерапия.

Недостатъци: трансплантираните донорни стволови клетки могат да умрат или да бъдат унищожени от тялото на пациента, преди да се заселят в костния мозък.

  • Сингенна трансплантация – получаване на стволови клетки от близнак

Изборът между авто- или алотрансплантация зависи от заболяването, от фактори като общото здравословно състояние, състоянието на костния мозък и възрастта на пациента.

Източници: future-health.bg; cancer.net; cancercare.bg